An şcolar 2014-2015

1. DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Informaţii de contact
:

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos – unitate cu personalitate juridică
Telefon/Fax: 0230/412067

Director Prof. Ţugui Costel 0744-317093

E-mail: scoala_remezau@yahoo.com
Web: https://scoala2vicovudejos.wordpress.com/

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Vicovu de Jos– structură a şcolii

Elevi, an şcolar 2012/2013:
Învăţământul preşcolar: 3 grupe –  86 preşcolari;
Învăţământul primar: 9 clase –   152 elevi;
Învăţământul gimnazial: 7 clase – 129 elevi.

CLASA PREGĂTITOARE:


Activitatea la clasa pregătitoare se desfăşoară în incinta şcolii, după următorul program: 8:00 – 12:00.
Cadrul didactic care predă la clasa pregătitoare este calificat avand o bogată exeperienţă didactică. A participat la programul de formare desfăşurat în cadrul Proiectului POSDRU implementat de MECTS, in august 2013,  astfel că la începutul anului şcolar a fost familiarizat cu specificul clasei pregătitoare.

În cadrul activităţilor desfăurate la clasă doamna învăţătoare îmbina armonios metodele tradiţionale cu cele activ-participative ţinând cont de particularităţile de vârstă ale educabililor.
Se pune accent pe abordarea integrată a Curriculumului, astfel încât copilul să conştientizeze aplicabilitatea celor învăţate la şcoală.

Metoda didactică aflată la baza activităţilor propuse de doamna învăţătoare este jocul didactic, elevii fiind antrenaţi în dobândirea de abilităţi specifice vârstei preşcolare.

2. CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ
Strada Principala Nr. 776A, VICOVU DE JOS.

 

3. METODOLOGIA ŞI CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015
» Pentru mai multe detalii accesaţi: Metodologie_2014_2015

 

4. INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI

Principalele elemente cuprinse în Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2014 – 2015

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE? 

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2014, inclusiv.  La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.  Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2014, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.

La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2014, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.  Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2014-2015.

UNDE ŞI CÂND SE POATE FACE EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ?

Mai multe informaţii despre evaluarea  psihosomatica găsiţi AICI

 

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL? 

Părintele poate opta:

a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.

b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

Notă: părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea. 

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

* La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

* Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.

* Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.

* În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII? 

*  Cerere-tip de înscriere
*  Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
*  Certificatul de naștere al copilului
*  Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
*  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?

      Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

Calendarul înscrierilor este disponibil AICI

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC? 

    I. Criterii generale:
*  Are un anumit tip de handicap
*  Este orfan de unul sau de ambii părinți
*  Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
*  Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită
II. Criterii specifice:
Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII? 

      Din patru surse:
1) Internet – Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2014, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2014.
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 19-28 februarie. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe. ÎVor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2014 – 2015.

4) TEL VERDE: 0800816230

UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?

Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.
Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.
Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.

CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR? 

Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.
În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare.
Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.

EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s